۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان» ثبت شده است

مدیریت


مقدمه: مدیریت چیست؟

سازمان برای نیل به مقاصد خود و جهت دادن به فعالیتهای کارکنان در راستای هدفهایش به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت نیاز دارد. مجموعه وظایفی که رفتار و فعالیت سازمان را در مسیر هدف تنظیم، تضعیف تقویت و راهنمایی کمی کند مدیریت نامیده می شود. همه ی سازمان های رسمی برای استمرار و تداوم فعالیت خود به مدیریت نیاز دارند. فقدان مدیریت موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، انلافوقت و انرژی می شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می کشاند.

سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگرند، وجود یکی بدون دیگری بی معناست. مدیر در سازمان فعالیت می کند و هیچ سازمانی از مدیریت بی نیاز نیست پیش دانسته ها. تعریف فرآیند: فرآیند به معنای شیوه نظام یافته اجرای فعالیتهاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می کنند(بووی، 1993،7) در این تعریف توجه به دو مفهوم کلیدی اهمیت دارد: ساختار منظم و از پیش تعیین شده و اهداف گروهی. اگر افراد اهداف معینی نداشته باشند یا فاقد ساختاری مشخص برای نیل به اهدافشان باشند فقط یک گروه تشکیل می دهند نه یک سازمان.


محصولات دیجی کالا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

وجوه اشتراک سازمانها

وجوه اشتراک سازمانها

سازمانها از ابعاد مختلفی با هم متفاوت اند. برخی مانند نیروهای مسلح، وزارتخانه ها و سازمانهای بزرگ دولتی و شهرداریها، هزاران نیروی انسانی و میلیونها تومان سرمایه و امکانات در اختیار دارند و اهداف بسیار وسیعی را دنبال می کنند، و برخی مانند بسیاری از شزکتهای خصوصی، تیمهای ورزشی، انجمنهاثی تخصصی و مانند آنها با عده کمی از افراد و منابع مالی محدودتر برای نیل به اهدافی خاص تشکیل شده اند. برخی سازمانها به طور رسمی و از طریق قانون ایجاد شده اند مانند شرکتهای بزرگ، و برخی به طور غیررسمی و بر اساس تصمیمهای شخصی سازمان یافته اند، مانند تیم فوتبال محلی (علاقه بند، 1370،13) همه سازمانها اعم از رسمی و غیر رسمی، کوچک و بزرگ و جز آن دارای عوامل مشترکی به شرح زیر هستند:

1- هدف یا منظور. روشن ترین عامل برای تشکیل هر سازمانی اهداف آن سازمان است.بدون هدف هیچ دلیلی برای تشکیل سازمان وجود ندارد. هدفها متفاوت است: پیروزی در بازیهای قهرمانی، تولید یک محصول، اجرای یک خدمت و مانند آنها.

2-برنامه: سازمانها برای نیل به اهداف خود برنامه هایی را تنظیم می کنند. آنها بدون برنامه نمیتوانند فعالیت موثری داشته باشند. برای هدفهای یاد شده در بنده 1 برنامه ها میتواند: نوع و میزان تمرینهای قبل از مسابقه، ساخت محصولی خاص و تبلیغ کردن برای محصول قابل فروش منابع باشد.

4- منابع: سازمانها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه هایشان باید منابعی در اختیار داشته باشند و آنها را به فعالیتهای مورد نظر اختصاص دهند: یک زمین بازی، پول برای پردخت دستمزد و خرید مواد، استخدام نیروی انسانی واجد شرایط و مانند آنها.

4- مدیر: سرانجام ، سازمانها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه ها و تامین منابع به مدیرانی نیاز دارند که آنها را در این جهت هدایت کنند: مربی، سرپرست تولید، مدیر فروش و جز آن. سازمان بدون مدیر نمیتواند اهدافش را متحقق سازد و از هم میپاشد(اقتباس از استونر1992،5)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

سازمان

سازمان چیست؟

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند، زیرا در این جوامع انسانها هر جایی که زندگی کنند و هرکاری که انجام دهند با سازمانهای مختلف در ارتباط اند و سازمانها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل می دهد:

1- امروز هر یک از انسانها معمولا در بیمارستانی(یک سازمان) متولد می شود.

2- شناسنامه او را سازمان ثبت اسناد و احوال کشور صادر می کند.

3- به هنگام رسیدن به سن آموزش در مدرسه ای(یک سازمان) درس میخواند.

4- هنگام رسیدن به سن قانونی از اداره راهنمایی و رانندگی (یک سازمان) گواهینامه رانندگی دریافت میکند.

5- بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان مدرک خود را از وزارت آموزش و پرورش ( یک سازمان) دریافت می کند و به دانشگاه (یک سازمان) راه می یابد.

6- در تیمهای ورزشی ( سازمان) عضو می شود وبازی میکند.

7- در انجمنهای مذهبی، ادبی، کتابخانه ها و انجمن های هنری( سازمان) عضویت می یابد.

8- به خدمت سربازی می رود و در ارتش(سازمان) خدمت میکند.

9- به کار اشتغال می یابد و در سازمانی استخدام می شود.

10- ازدواج می کند و ازدواجش در دفترخانه اسناد رسمی (سازمان) ثبت می شود.

11- با فروشگاهها، شرکتها و موسسه های مختلف (سازمانها) معامله های تجاری انجام می دهد.

12- از خدمات بسیاری از موسسه های خدماتی، حقوقی، مشاوره ای و مانند آنها (سازمانها) در طول زندگی بهره مند می شود.

و در نهایت ، هنگام مرگ در سازمانهایی برای اجرای تشریفات و ثبت اطلاعات ضرورری اقدام می کنند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ